Vil du være frivillig i klubben?

Frivillig:
Nyt

Som frivillig kan du blandt andet deltage i ture. Her er vi på vej til turnering i Sverige.

Vil du være frivillig i TG80IF?

Det frivillige arbejde er grundstenen i foreningslivet i Danmark. Den fortsatte medlemsfremgang I TG80IF, samt den positive udvikling på banen og i klubben har øget behovet for frivillige hjælpere på flere områder. 

Vi har behov for frivillige af enhver art. Omfanget varierer både af selve opgaverne men i høj grad også af, hvor meget tid, du har mulighed for at byde ind med. Opgaverne kan som udgangspunkt udføres af alle, men vi sørger naturligvis for evt. oplæring, såfremt det skulle være nødvendigt.

Det kan være du har lyst til at komme med frugt til kampene, lave et arrangement for børnene i klubhuset, være træner eller holdleder?

Frivillighed er grunden til TG80IF fungerer og fortsat er et dejligt sted at være. Alt hjælp kan bruges og det udelukkende med denne hjælp, at stedet kan blive endnu bedre for os og børnene.

Henvend dig til én i Bestyrelsen for at høre mere.

Læs om regler for udførelse af frivilligt arbejde her.