Ind- og Udmeldelse

Indmeldelse

Indmeldelse foregår ved at klikke på ny spiller oppe i højre hjørne. Ved at udfylde formularen, bliver du skrevet på vores venteliste i holdsport. Skriv venligst oplysningerne på det kommende medlem.

Herefter vil du få adgang til vores medlemssystem, Holdsport. Når du bliver oprettet, vil du blive tilsendt brugernavn og kode. Systemet fungerer som kommunikationsværktøj og du vil kunne se hvor/hvornår der er træning, kamp, sociale arrangementer osv.

Samme dag vil du også modtage en opkrævning på mail, via holdsport. Fristen er 14 dage frem. Disse 14 dage tæller som din prøveperiode.

Hvis du ikke ønsker at fortsætte udover prøveperioden skal dette meddeles skriftligt til tg80@live.dk, inden fristens udløb.

Hvis du ønsker at fortsætte, betaler du selvfølgelig bare regningen.

Hvis det af den ene eller anden grund ikke er muligt at betale inden fristens udløb, er i velkomne til at kontakte os for en løsning. Det vigtigste er, at vi hører fra jer.

Udmeldelse

Udmeldelse foregår ved at skrive til tg80@live.dk eller via kontaktformularen på denne side.

Hvis udmeldelse først sker én måned efter betalingfristens udløb, forbeholder vi os retten til at opkræve det fulde beløb.

Ved kontingentrestance forbeholder vi os retten til at tilbageholde dit spillercertifikat.

Jeg ønsker at udmelde mig/mit barn: